Du skal logge ind for at skrive en note

Den første cricketkamp mellem Jylland og København blev spillet på Østre Fælled i København i 1867 i øsende regnvejr.

Illustreret Tidende 1867. Her efter Ole Korsgaard: Kampen om kroppen - Dansk idræts historie gennem 2000 år. Gyldendal, 1986. S. 125.

Den første cricketkamp mellem Jylland og København blev spillet på Østre Fælled i København i 1867 i øsende regnvejr.

Illustreret Tidende 1867. Her efter Ole Korsgaard: Kampen om kroppen - Dansk idræts historie gennem 2000 år. Gyldendal, 1986. S. 125.
Du skal logge ind for at skrive en note

Industrialiseringen kom til at præge det danske samfund på mange områder. I perioden fra ca. 1870 og langt ind i det nye århundrede skete der en stor tilflytning til byerne, da det primært var her industrialiseringen slog igennem. Industrialiseringen betød nye produktionsformer, hvor det først og fremmest var markedskræfterne, vækst og den frie konkurrence, der bestemte. I de voksende byer blev det i høj grad borgerskabet og arbejderklassen, der blev de dominerende samfundsgrupper. Det blev således også disse gruppers værdier, der kom til at præge den moderne kultur. I 1896 blev de første olympiske lege i moderne tid afholdt i Athen under mottoet ”Citius – Altius – Fortius” (hurtigere, højere, stærkere). Disse slagord kom til at danne grundlag for det ’moderne’ samfund, hvor resultaterne og fremskridtet kunne måles i centimeter, gram og sekunder.

I England var industrialiseringen startet ca. 100 år tidligere, og det var også her, at borgerskabets kropskultur, ”sporten”, var blevet udviklet i løbet af denne periode. Det var således fra England, at vi fik sporten. Sportens form og indhold afspejler i høj grad de kvalifikationer, man havde brug for i industrisamfundet. Gennem sportsudøvelse fik man dannet den karakter af vilje og disciplin, der var brug for i et konkurrencesamfund. Sporten var mere lystbetonet og gav plads til den individuelle udfoldelse i tråd med liberalismens principper i modsætning til den kendte gymnastik, som foregik i grupper og nedtonede individet. De nye produktionsformer gav også arbejderne en fritid, som skulle fyldes ud med noget nyttigt, og her kom sporten ind.

Nogle af de første sportsaktiviteter, der kom til Danmark, var roning og cricket. Det var særligt industriborgerskabet, der tog del i disse aktiviteter. Senere kom også atletik på programmet. Man kan sige, at specielt de sportsgrene, som kunne måles i længde, tid og højde blev dyrket af borgerskabet, mens arbejderklassen var mere tiltrukket af kampsport. Her var det især fodbold, brydning og boksning, der blev dyrket. De forskellige sportsgrene blev efterhånden organiseret i klubber og foreninger – nogle af de ældste er Københavns Roklub fra 1866 og Københavns Boldklub fra 1876. Behovet for at kunne systematisere regler, kampe og turneringer førte i 1896 til dannelsen af Dansk Idræts Forbund, som optog de forskellige sportsgrene, som specialforbund.

Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761627193. Copyright forfatterne og Systime A/S 2014